Se grunnlag for kalkulatoren her

FordelBeskrivelse
Medlemskapet koster deg Medlemsavgiften består av medlemskontingent til NBF, serviceavgift til NBF, medlemskontingent til NHO, serviceavgift til NHO og premie til NHOs konfliktfond.
Juridisk bistand og  bransjebistand Våre medlemmer får i snitt 2,5 timer bistand i året per sak x snitt timepris advokattjenester i markedet 1.937 kr (Advokatbladet, 2018)
Kurs Våre medlemmer sparer i snitt 1.500 kr per kurs som NHO/NBF arrangerer. For besparelse på kurs hos våre samarbeidspartnere, se våre nettsider
Digitale verktøy Våre digitale verktøy har en estimert verdi på 500 kr per ansatt/bruker
Forsikringer

Skadeforsikring:
Snitt premie NBF forsikring per ansatt: 2.608 kr Markedspris per ansatt: 2.869 kr(10% besparelse)

Personforsikring:
Snitt premie NBF forsikring per ansatt: 1.668 kr Markedspris per ansatt: 1.835 kr(10% besparelse)

Bil- og motorforsikring:
Snitt premie NBF forsikring per ansatt: 1.881 kr Markedspris per ansatt: 2.069 kr(10% besparelse)

Ved over 50 ansatte antas det at rabatten øker med 0,5% rabatt per ansatt (inntil 100 ansatte)

*NB: Bedre markedspriser kan fremforhandles hos de ulike forsikringsaktørene. NBF estimerer i forhold til våre forsikringsleverandører.

** Andre forsikringer er tilgjengelige, men ikke estimert inn i besparelsen.

Pensjon

Estimert pris per ansatt x estimert markedspris per ansatt = besparelse per ansatt.

Beregningen er foretatt på generelt grunnlag og tar ikke høyde for viktige parametere (kjønn, alder, sykdomshistorikk, lønn, bransjekode og lignende) som kan påvirke prisen. Prisen er dermed kun til illustrasjon og kan ikke benyttes som grunnlag for en gitt bedrift.

Storebrand kan ikke garantere at hver enkelt bedrift i de ulike segmentene vil oppnå samme besparelse som er oppgitt, da grunnlaget er ufullstendig. Prisdifferansen vil fortsatt være representativ og viser medlemsfordelen sammenlignet med konkurrenter og massemarked.

Næringskoden som er benyttet i regneeksemplene er 45200 - Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler. Øvrige næringskoder vil kunne vise andre prisdifferanser.

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Det finnes flere fordeler på HMS. I regneeksempelet er EcoOnline sin kjemikaliehåndtering brukt som beregning av fordelen.

Besparelse oppstartskostnad: 5.100 kr.
Kursbesparelse: 3.000 kr(Forutsetter 1 kurs i året)

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Bus AS, kan de kontaktes her.

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Blostrupmoen, kan de kontaktes her.

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Netcam, kan de kontaktes her.

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Stanley Security, kan de kontaktes her.

Mobil og IT

Det finnes flere leverandører innen mobil og IT hvor man kan oppnå gode medlemsfordeler. I regneeksempelet er leverandøren Telenor med sine medlemsbesparelser på telefoni brukt som eksempel:
(Årlig markedspris per telefonabonnement – årlig medlemspris per telefonabonnement) x antall ansatte/2

Forutsetter at halvparten av selskapet benytter seg av bedriftstelefoni.

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Phonero, kan de kontaktes her.

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Mobit, kan de kontaktes her.

Inkasso

Det finnes flere leverandører av Inkassotjenester som man kan få gode rabatter på som medlem i NBF. I regneeksempelet vårt er leverandøren Kreditorforeningen brukt som eksempel, hvor man beregner basert på hvor mange inkassosaker et selskap kan hai løpet av et år.

Liten (10 ansatte) - 5 saker pr år – besparelse 2.500 kr
Medium (50 ansatte) - 30 saker pr år – besparelse 15.000 kr 
Stor (100 ansatte) - 50 saker pr år – besparelse 25.000 kr

Fordelen hos vår andre leverandør Kredinor kan variere. Vi anbefaler at dere kontakter Kredinor her.


Laster