Se grunnlag for kalkulatoren her

FordelBeskrivelse
Medlemskapet koster deg Medlemsavgiften består av medlemskontingent til NBF, serviceavgift til NBF, medlemskontingent til NHO, serviceavgift til NHO og premie til NHOs konfliktfond. Medlemskontingent, serviceavgift og evt. premie til konfliktfondet er beregnet ut fra et normalår. Det vil være lavere premie i innmeldingsåret. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
Juridisk bistand og  bransjebistand Våre medlemmer får i snitt 2,5 timer bistand i året per sak x snitt timepris advokattjenester i markedet 2.500 kr (Forbrukeradvokatene, 2022)
Kurs Våre medlemmer sparer i snitt 1.500 kr per kurs som NHO/NBF arrangerer. For besparelse på kurs hos våre samarbeidspartnere, se våre nettsider
Digitale verktøy Våre digitale verktøy har en estimert verdi på 500 kr per ansatt/bruker
Forsikringer

Beregningen er foretatt basert på et eksempelcase der forsikrede er en mann på 46 år som er 100% arbeidsdyktig og yrkesfordelingen i bedriften er som følger: 15% av de ansatte er kontormedarbeidere, 20% av de ansatte er bilselgere, 15% av de ansatte er bilklargjørere og 50% av de ansatte er bilmekanikere.

Beregningen tar ikke høyde for alle viktige parametere som kan påvirke prisen. Prisen er dermed kun til illustrasjon og kan ikke benyttes som grunnlag for en gitt bedrift.

NHO Forsikring kan ikke garantere at hver enkelt bedrift i de ulike segmentene vil få den samme premien som er oppgitt, da grunnlaget er ufullstendig. Prisen vil fortsatt være representativ og kan vise medlemsfordelen sammenlignet med konkurrenter og massemarked.

Pensjon

Estimert pris per ansatt x estimert markedspris per ansatt = besparelse per ansatt.

Beregningen er foretatt på generelt grunnlag og tar ikke høyde for viktige parametere (kjønn, alder, sykdomshistorikk, lønn, bransjekode og lignende) som kan påvirke prisen. Prisen er dermed kun til illustrasjon og kan ikke benyttes som grunnlag for en gitt bedrift.

Storebrand kan ikke garantere at hver enkelt bedrift i de ulike segmentene vil oppnå samme besparelse som er oppgitt, da grunnlaget er ufullstendig. Prisdifferansen vil fortsatt være representativ og viser medlemsfordelen sammenlignet med konkurrenter og massemarked.

Næringskoden som er benyttet i regneeksemplene er 45200 - Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler. Øvrige næringskoder vil kunne vise andre prisdifferanser.

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Det finnes flere fordeler på HMS. I regneeksempelet er EcoOnline sin kjemikaliehåndtering brukt som beregning av fordelen.

Besparelse oppstartskostnad: 5.100 kr.
Kursbesparelse: 3.000 kr(Forutsetter 1 kurs i året)

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Bus AS, kan de kontaktes her.

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Blostrupmoen, kan de kontaktes her.

Mobil og IT

Det finnes flere leverandører innen mobil og IT hvor man kan oppnå gode medlemsfordeler. I regneeksempelet er leverandøren Telenor med sine medlemsbesparelser på telefoni brukt som eksempel:
(Årlig markedspris per telefonabonnement – årlig medlemspris per telefonabonnement) x antall ansatte/2

Forutsetter at halvparten av selskapet benytter seg av bedriftstelefoni.

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Phonero, kan de kontaktes her.

For medlemsbesparelse hos vår leverandør Mobit, kan de kontaktes her.

Inkasso

Det finnes flere leverandører av Inkassotjenester som man kan få gode rabatter på som medlem i NBF. I regneeksempelet vårt er leverandøren Kreditorforeningen brukt som eksempel, hvor man beregner basert på hvor mange inkassosaker et selskap kan hai løpet av et år.

Liten (10 ansatte) - 5 saker pr år – besparelse 2.500 kr
Medium (50 ansatte) - 30 saker pr år – besparelse 15.000 kr 
Stor (100 ansatte) - 50 saker pr år – besparelse 25.000 kr

Fordelen hos vår andre leverandør Kredinor kan variere. Vi anbefaler at dere kontakter Kredinor her.


Laster